Lương Tài ra mắt mô hình xã điển hình an toàn về ANTT tại xã Trung Chính

Đăng vào 07/10/2021
Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong đấu tranh phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” trên địa bàn, Công an huyện Lương Tài đã tham mưu cho UBND huyện Lương Tài xây dựng và cho ra mắt mô hình “Xã điển hình về ANTT”, lấy xã Trung Chính làm điểm. Dự và chỉ đạo buổi lễ ra mắt có đồng chí Hoàng Văn Trường, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Tại buổi lễ, UBND huyện Lương Tài đã công bố Quyết định thành lập mô hình, thông qua quy chế, bộ tiêu chí đánh giá hoạt động và ra mắt Ban chủ nhiệm mô hình.

Đại diện Công an tỉnh, HĐND-UBND-UBMTTQ huyện Lương Tài, Công an huyện Lương Tài chúc mừng mô hình “Xã điển hình về ANTT” tại xã Trung Chính, huyện Lương Tài

Ban chủ nhiệm và các thành viên có nhiệm vụ triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn; tuyên truyền, vận động, giáo dục thành viên, gia đình và quần chúng nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, trách nhiệm công dân trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn xã hội; tham gia tố giác tội phạm; chủ động nắm chắc tình hình có liên quan đến ANTT, nhất là các vụ việc có dấu hiệu phức tạp, kịp thời báo cáo Ban chủ nhiệm Mô hình và lực lượng Công an để phối hợp giải quyết.

Đồng chí Hoàng Văn Trường, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi lễ ra mắt

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Văn Trường – Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh trên cơ sở Quy chế hoạt động và Bộ tiêu chỉ đánh giá của Mô hình, Ban chủ nhiệm cần xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể; làm tốt công tác biểu dương khen thưởng nhằm động viên, khích lệ để mô hình ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu, tiến tới nhân rộng mô hình trên địa bàn huyện./.

Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị