Khai giảng lớp tập huấn bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp năm 2021

Đăng vào 06/10/2021
Sáng nay (6/10), Công an tỉnh tổ chức khai giảng lớp tập huấn bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp năm 2021. Dự, chỉ đạo có đồng chí Đại tá Bùi Chiến Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Trong thời gian 2 tuần, 90 học viên sẽ được truyền đạt 5 nội dung cơ bản về: công tác bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp; Tổ chức hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ và lực lượng bảo vệ; Một số kiến thức cơ bản về pháp luật đối với lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp; Vai trò, trách nhiệm của lực lượng bảo vệ trong công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” tại cơ quan, doanh nghiệp; Công tác tuần tra canh gác, nắm tình hình và xác minh ban đầu các vụ việc của lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp; Một số kiến thức và kỹ năng cơ bản trong công tác phòng cháy, chữa cháy và thực hành một số động tác vũ thuật cơ bản bổ trợ cho công tác tuần tra canh gác bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp…

Lớp tập huấn nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm và nhận thức về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên trực tiếp làm công tác bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp từ đó giúp lực lượng bảo vệ giải quyết các vụ việc ANTT tại cơ quan, doanh nghiệp đảm bảo đúng quy định và có hiệu quả cao…

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Đại tá Bùi Chiến Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu: ban tổ chức lớp tập huấn và các học viên nghiêm túc thực hiện nội dung, chương trình tập huấn nhằm đạt mục tiêu và yêu cầu đề ra; chấp hành tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, các học viên nghiêm túc tiếp thu, học tập các nội dung giảng viên truyền đạt để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ khi trở về làm việc; kịp thời phát hiện, giải quyết những vụ việc phức tạp tại các cơ quan, doanh nghiệp góp phần giữ vững an ninh trật tự ngay tại cơ sở.

Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị