Quán triệt chuyên đề học tập và làm theo Bác về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước

Đăng vào 01/10/2021
Ngày 1/10, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề toàn khoá “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Bộ Công an đến Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các học viện, trường CAND. Tại điểm cầu Công an tỉnh Bắc Ninh, Đại tá Nguyễn Hữu Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị. Cùng dự có Đại tá Đàm Văn Thuỷ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; Thượng tá Nguyễn Mạnh Cường, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kĩ thuật - Hậu cần CAND.

Tại hội nghị, các đại biểu là lãnh đạo chủ chốt và báo cáo viên các cấp trong CAND đã được nghe PGS.TS Bùi Đình Phong, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt các nội dung căn bản, quan trọng của chuyên đề. Đây là chuyên đề giới thiệu những nội dung cơ bản, giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2021 và những năm tiếp theo nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Việc học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” nhằm tạo sự thống nhất, khơi dậy sức mạnh, ý chí, nghị lực quyết tâm của mỗi cá nhân, tập thể trong CAND đối với việc học tập, làm theo và nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; để xây dựng đơn vị, địa phương trong sạch, vững mạnh, toàn diện, gắn với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khoá 12 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội các cấp trong CAND.

Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị