Tiên Du ra mắt mô hình xã điển hình an toàn về ANTT tại xã Minh Đạo

Đăng vào 01/10/2021
Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nói riêng và công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn nói chung, Công an huyện Tiên Du đã tham mưu cho UBND huyện Tiên Du xây dựng và cho ra mắt mô hình “Xã điển hình an toàn về ANTT”, lấy xã Minh Đạo làm điểm. Dự và chỉ đạo Lễ ra mắt có Đại tá Nguyễn Đình Hoàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Hào, Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Du.

Tại buổi lễ, UBND huyện Tiên Du đã công bố Quyết định thành lập mô hình, thông qua quy chế, bộ tiêu chí đánh giá hoạt động và ra mắt Ban chủ nhiệm mô hình. Ban chủ nhiệm và các thành viên trong mô hình có nhiệm vụ triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn; tuyên truyền, vận động, giáo dục thành viên, gia đình và quần chúng nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, trách nhiệm công dân trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn xã hội; tham gia tố giác tội phạm; quản lý giáo dục người lầm lỗi, người đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, người đang chấp hành án tại cộng đồng dân cư; chủ động nắm chắc tình hình có liên quan đến ANTT, nhất là các vụ việc có dấu hiệu phức tạp, kịp thời báo cáo Ban chủ nhiệm mô hình và lực lượng Công an để phối hợp giải quyết.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Đình Hoàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Hào, Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Du nhấn mạnh ngay sau buổi lễ ra mắt, Ban chủ nhiệm đưa mô hình đi vào hoạt động, thường xuyên duy trì sinh hoạt, tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm để từ đó phát huy được tác dụng của mô hình; chú trọng đảm bảo điều kiện hoạt động, cụ thể hóa các hoạt động của mô hình bằng những việc làm thiết thực, tránh hình thức, chung chung; làm tốt công tác biểu dương khen thưởng nhằm động viên, khích lệ để mô hình ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu, nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ của đông đảo quần chúng nhân dân, tiến tới nhân rộng mô hình trên toàn địa bàn huyện./.

Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị