Triển khai Quyết định của Ban Bí thư ban hành quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an TW với tỉnh, thành ủy

Đăng vào 29/09/2021
Sáng 29/9, Đảng ủy Công an TW phối hợp với các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc TW tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai quyết định của Ban Bí thư ban hành quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an TW với tỉnh, thành ủy; tổng kết quy chế phối hợp giữa UBKT Đảng ủy Công an TW với UBKT các Tỉnh, Thành ủy trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Dự chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư TW Đảng. Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, ủy viên BCT, Bí thư Đảng ủy Công an TW chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Trần Cẩm Tú, ủy viên Bộ chính trị, Bí thư TW Đảng, chủ nhiệm UBKT TW Đảng.

Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Đại tá Bùi Duy Hưng, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt triển khai Quyết định số 17-QĐ/TW ngày 22/6/2021 của Ban Bí thư ban hành quy chế phối hợp giữa Đảng ủy CATW với Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc TW trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc TW; Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban chấp hành TW khoá XIII về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng;

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật của Đảng giữa UBKT Đảng ủy CATW với UBKT các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc TW được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy chế, công tác trao đổi thông tin được thực hiện thường xuyên, kịp thời. Qua đó, giúp Đảng ủy CATW và Tỉnh ủy, thành ủy nắm chắc tình hình tổ chức đảng, đảng viên, đánh giá kịp thời những ưu khuyết điểm để lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hạn chế, thiếu sót, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng Công an các địa phương trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ghi nhận, đánh giá cao công tác phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương với Ủy ban Kiểm tra các tỉnh, thành ủy về kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới các cấp ủy, tổ chức Đảng trong CAND làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy, người đứng đầu về tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát phải bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của lực lượng công an, phù hợp với tình hình của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; UBKT TW tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các tỉnh, thành ủy, Đảng ủy Công an TW và UBKT hai bên trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát nói chung và thực hiện quy chế phối hợp nói riêng; đề cao trách nhiệm nêu gương của CBCS trong lực lượng CAND, nhất là người đứng đầu trong chấp hành kỷ cương, kỷ luật, quy định, quy chế công tác.

Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Công an tỉnh, Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan yêu cầu các đại biểu nghiêm túc tiếp thu những nội dung kết luận, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Trung ương và có trách nhiệm nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa trong tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Giao UBKT Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai Quy định 22 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khi có hướng dẫn của UBKT Trung ương; giao UBKT Tỉnh ủy chủ trì, tham mưu cho Tỉnh ủy thực hiện các nội dung, trách nhiệm, phương pháp phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương theo đúng quy định; giao Đảng ủy Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy xây dựng Quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên thuộc Đảng bộ Công an cấp huyện và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, ban hành.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, đồng chí Đại tá Bùi Duy Hưng, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị. Đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh cùng toàn thể cán bộ, đảng viên Công an tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt quy chế phối hợp, làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy Công an TW, Tỉnh ủy Bắc Ninh trong triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng đảm bảo chặt chẽ, chất lượng, đúng nguyên tắc, góp phần xây dựng lực lượng Công an Bắc Ninh chính quy, tinh nhuệ, hiện đại phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

 

Phòng Công tác đảng và công tác chính trị