Tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Đăng vào 24/09/2021
Sáng 24/9, tại Hội trường Công an tỉnh, Ban Chỉ đạo Công tác bảo vệ bí mật Nhà nước (BMNN) tỉnh tổ chức tập huấn công tác bảo vệ BMNN cho 129 đại biểu là lãnh đạo chủ chốt và cán bộ phụ trách công tác bảo vệ BMNN tại các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có Thiếu tướng Phạm Văn Vinh, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an. Đồng chí Đại tá Bùi Chiến Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực, Ban chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật Nhà nước tỉnh chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Phạm Văn Vinh, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an trực tiếp truyền đạt một số vấn đề cơ bản về công tác bảo vệ BMNN

Tại hội nghị, các đại biểu được Thiếu tướng Phạm Văn Vinh, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an trực tiếp truyền đạt một số vấn đề cơ bản về công tác bảo vệ BMNN: Luật số 29/2018/QH14 về bảo vệ BMNN được Quốc hội khóa XI thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 15/11/2018; Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ BMNN; Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 của Bộ Công an về việc ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ BMNN; hệ thống danh mục BMNN được ban hành theo quy định của Luật Bảo vệ BMNN…

Buổi tập huấn nhằm nâng cao nhận thức cho lãnh đạo, cán bộ các cơ quan, sở ban ngành của tỉnh về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác bảo vệ BMNN, bồi dưỡng kiến thức cơ bản, kỹ năng công tác bảo vệ BMNN. Từ đó nâng cao trách nhiệm, nhất là cán bộ trực tiếp làm công tác bảo vệ BMNN của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Bùi Chiến Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực, Ban chỉ đạo công tác bảo vệ BMNN tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Bùi Chiến Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực, Ban chỉ đạo công tác bảo vệ BMNN tỉnh nhấn mạnh, ngay sau hội nghị này, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt, phổ biến, tập huấn công tác bảo vệ BMNN tại đơn vị, địa phương mình; tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra việc chấp hành quy định về bảo vệ BMNN; định kỳ sơ kết, tổng kết công tác bảo vệ BMNN; giao Tổ giúp việc giúp Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra và kịp thời tham mưu việc triển khai các văn bản mới về công tác bảo vệ BMNN để các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện.

Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị