Công an thị xã Từ Sơn: Thông báo tìm chủ sở hữu, người quản lý hoặc đại diện tổ chức vi phạm, người sử dụng hợp pháp tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Đăng vào 17/09/2021
Ngày 10/9/2021, Công an thị xã Từ Sơn có Công văn số 1333/TB-CATX(GT) về việc thông báo tìm chủ sở hữu, người quản lý hoặc đại diện tổ chức vi phạm, người sử dụng hợp pháp tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ khoản 4, điều 126 Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ điều 17, Nghị Định 31/2020/CĐ-CP ngày 05/3/2020 sửa đổi bổ sung một số điều nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính.

Để phục vụ công tác xử lý phương tiện vi phạm bị tạm giữ, Công an thị xã Từ Sơn xin thông báo ai là chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp, tang vật, phương tiện nêu trên đến liên hệ với đội Cảnh sát giao thông, trật tự, Công an thị xã Từ Sơn để giải quyết theo địa chỉ: Công an thị xã Từ Sơn, số 15 đường Lý Thái Tổ, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. SĐT: 02223.831.205.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu không xác định được ai là chủ sở hữu, người quản lý, đại diện cá nhân tổ chức vi phạm, người sử dụng hợp pháp tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trên, Công an thị xã Từ Sơn sẽ ra quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm trên theo quy định của pháp luật.

Thông báo này được đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng và được niêm yết công khai tại trụ sở Công an thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Công an thị xã Từ Sơn