Việt Nam không chấp nhận việc lợi dụng tôn giáo để hoạt động chính trị, chia rẽ dân tộc

Đăng vào 30/08/2021
Phóng sự được thực hiện bởi Truyền hình công an nhân dân:

Theo ANTV