Hướng dẫn công tác nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy

Đăng vào 18/08/2021
Công an tỉnh Bắc Ninh xây dựng các văn bản hướng dẫn công tác nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy: Hướng dẫn hồ sơ nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy; Hướng dẫn thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy; Hướng dẫn một số nội dung về kiểm định PCCC đối với mẫu kết cấu thép được bọc bảo vệ bằng chất hoặc vật liệu chống cháy
Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH