Lễ hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt và ra quân tăng cường CBCS phòng chống dịch Covid-19 tại huyện Lương Tài.

Đăng vào 17/08/2021
Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an phát động, chiều nay (17/8), Công an tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Lễ hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” và ra quân tăng cường CBCS phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Lương Tài. Đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Hưng- Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo.

Công an tỉnh Bắc Ninh quán triệt sâu sắc phương châm của Bộ Công an là “Kiên định bản lĩnh chính trị Người chiến sĩ CAND, triệu trái tim, một ý chí, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”; “Giữ vững bên trong- bảo vệ vững chắc lan tỏa ra bên ngoài”; “Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an là một chiến sĩ tiên phong tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch; mỗi đơn vị, tổ chức trong Công an là pháo đài vững chắc chống dịch”. Qua đó, Công an các đơn vị, địa phương phải chủ động làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong nội bộ theo nguyên tắc “bốn tại chỗ”; đồng thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp, các lực lượng tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”.

Tại lễ hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt, Công an tỉnh đã tổ chức ra quân, tăng cường 150 CBCS phòng, chống dịch tại huyện Lương Tài. Đại tá Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh biểu dương tinh thần xung phong của CBCS và yêu cầu Công an huyện Lương Tài có trách nhiệm quản lý, phân công nhiệm vụ cụ thể, bố trí sinh hoạt cho CBCS tăng cường đảm bảo tuyệt đối an toàn trong phòng, chống dịch; CBCS được tăng cường cần chấp hành nghiêm nguyên tắc 5K, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngại khó khăn gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ngay sau lễ hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt, 150 CBCS đã lên đường tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại huyện Lương Tài.

Phòng Công tác đảng và công tác chính trị