Hướng dẫn phòng cháy chữa cháy hộ gia đình

Đăng vào 10/08/2021
Video hướng dẫn phòng cháy chữa cháy hộ gia đình

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH