Công an tỉnh trang cấp 25 xe ô tô tải cho các xã, thị trấn trọng điểm về ANTT

Đăng vào 30/07/2021
Để trang cấp phương tiện, thiết bị cho lực lượng Công an xã kịp thời đáp ứng yêu cầu công tác, Phòng Hậu cần Công an tỉnh đã tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh trang cấp xe ô tô tải đảm bảo ANTT cho 25 xã, thị trấn trọng điểm về ANTT trên địa bàn với nguồn kinh phí do UBND tỉnh hỗ trợ.

25 xe ô tô tải chuyên dụng trên được ưu tiên trang bị cho các xã, thị trấn giáp KCN, Cụm công nghiệp, làng nghề đông dân cư, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về ANTT trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần từng bước khắc phục điều kiện khó khăn về cơ sở vật chất, trang bị phương tiện cho lực lượng công an xã trong quá trình thực thi nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát địa bàn, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm ANTT tại cơ sở. Đồng thời, góp phần từng bước xây dựng lực lượng công an tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.

Phòng Công tác đảng và công tác chính trị