Họp Tiểu ban chỉ đạo về đặc xá Công an tỉnh năm 2021

Đăng vào 21/07/2021
Sáng nay (21/7), Tiểu ban chỉ đạo về đặc xá Công an tỉnh tổ chức họp xét, thẩm định hồ sơ, danh sách phạm nhân được đề nghị đặc xá năm 2021. Đại tá Nguyễn Văn Huệ, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng tiểu ban chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các thành viên tiểu ban chỉ đạo về đặc xá Công an tỉnh đã rà soát, kiểm tra, thẩm định hồ sơ danh sách 17 phạm nhân được đề nghị đặc xá năm 2021 do cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh, Trại tạm giam, Cơ quan thi hành án hình sự Công an các huyện, thị xã, thành phố đề nghị.

Căn cứ Luật đặc xá 2018; Quyết định của Chủ tịch nước và hướng dẫn của Bộ Công an về xét đặc xá năm 2021, Tiểu ban chỉ đạo về đặc xá Công an tỉnh đã thống nhất 16 trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị đặc xá năm 2021 để báo cáo Tổ liên ngành của Hội đồng tư vấn đặc xá TW tiếp tục xem xét thẩm định.

Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị