Về việc tiếp tục tổ chức tiếp công dân định kỳ và thường xuyên

Đăng vào 19/07/2021
Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được kiểm soát tốt. Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, nhằm đảm bảo quyền lợi của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo:

1. Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục tổ chức tiếp công dân định kỳ vào ngày 20 hằng tháng và tiếp công dân thường xuyên tại Phòng tiếp công dân, trụ sở Công an tỉnh (địa chỉ: Số 14, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh). Thời gian thực hiện kể từ ngày 20/7/2021.

2. Đề nghị công dân khi đến trụ sở Công an tỉnh thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Bộ Y tế, UBND tỉnh và Công an tỉnh (đeo khẩu trang, khử khuẩn, giữ khoảng cách, không tụ tập đông người và khai báo y tế đầy đủ...).

Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo đến các cơ quan, đơn vị và nhân dân được biết, thực hiện.

Công an tỉnh Bắc Ninh