Hội nghị Tập huấn Luật Cư trú năm 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành

Đăng vào 15/07/2021
Vừa qua, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức tập huấn chuyên sâu những điểm mới về Luật trú năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH Công an các địa phương.

Tại các buổi tập huấn, gần 300 học viên là Chỉ huy đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an các huyện, thị xã, thành phố, Trưởng Công an, Phó trưởng Công an xã, phường, thị trấn phụ trách công tác đăng kí quản lý cư trú, cán bộ chuyên trách thực hiện công tác đăng kí quản lý cư trú của Công an cấp xã đã được báo cáo viên phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh phổ biến, quán triệt những điểm mới của Luật cư trú sửa đổi, bổ sung năm 2020; Thông tư số 55, 56, 57, 58 của Bộ Công an và Nghị định số 62 của Chính phủ hướng dẫn Luật Cư trú, quy định nghiệp vụ thu thập, cập nhật, chính sửa thông tin dân cư đảm bảo quản trị, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân; kiểm tra an ninh, an toàn các trang thiết bị máy móc được trang cấp theo 02 dự án. Đồng thời, các học viên còn được hướng dẫn và thực thành các thao tác thu nhận hồ sơ đăng kí cư trú trên máy vi tính…

Thông qua lớp tập huấn, giúp cho lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an các địa phương nâng cao trình độ, nghiệp vụ, hiểu và nắm rõ hơn những điểm mới về Luật cư trú sửa đổi và các Thông tư, hướng dẫn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đăng ký, quản lý cư trú, xây dựng quản lý và vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo chính xác, kịp thời, hiệu quả.

Phòng Công tác đảng và công tác chính trị