Sổ tay phòng cháy và chữa cháy

Đăng vào 13/07/2021
Nhằm tăng cường kênh thông tin, tuyên truyền phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC đến cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Công an tỉnh Bắc Ninh đã biên soạn và phát hành 02 sổ tay phòng cháy và chữa cháy gồm: Sổ tay phòng cháy và chữa cháy cho người đứng đầu cơ sở; Sổ tay công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (dùng cho UBND cấp xã).
Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH