Tư vấn, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Đăng vào 10/07/2021
Ngày 9/7, Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Bắc Ninh tổ chức Họp Hội đồng tư vấn, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh “Xây dựng cơ sở dữ liệu và ứng dụng CNTT trong quản lý đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh” do đồng chí Thượng tá Phạm Thúy Lan, Phó Trưởng phòng Hồ sơ Công an tỉnh làm chủ nhiệm.

Tại buổi nghiệm thu, sau khi nghe chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu, các thành viên Hội đồng đã đưa ra những ý kiến nhận xét, phản biện về nội dung, tính thiết thực của đề tài, đồng thời thống nhất đánh giá cao mục đích, ý nghĩa, phương pháp nghiên cứu, cách thức thể hiện của đề tài; khẳng định đây là đề tài có tính thời sự, thiết thực. Việc nghiên cứu áp dụng đề tài này vào thực tế sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý đối với đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn qua đó phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm đặc biệt là tội phạm liên quan đến ma túy, góp phần giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.

Với những kết quả nghiên cứu cùng tính ứng dụng cao, đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh “Xây dựng cơ sở dữ liệu và ứng dụng CNTT trong quản lý đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh” đã đạt 85.6 điểm, đạt loại tốt.

Kết luận buổi nghiệm thu, Chủ tịch Hội đồng ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đồng chí ủy viên trong Hội đồng; đồng thời yêu cầu nhóm nghiên cứu nghiêm túc tiếp thu, chỉnh sửa hoàn chỉnh nhiệm vụ để sớm triển khai thực hiện vào thực tế công tác.

Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị