Audio Tuyên truyền phòng cháy và chữa cháy

Đăng vào 09/07/2021
Công an tỉnh Bắc Ninh xây dựng 02 audio tuyên truyền phòng cháy và chữa cháy, gồm: Tuyên truyền tăng cường công tác PCCC và CNCH; Khuyến cáo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và khu dân cư

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH