Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh thăm, tặng quà các chốt phòng chống dịch Covid-19

Đăng vào 20/05/2021
Ngày 20/5, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh đã đến thăm, tặng quà các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh covid 19 cấp tỉnh trên địa bàn.

Tại các chốt kiểm soát, lãnh đạo, CBCS Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã chia sẻ những khó khăn của các lực lượng đang thực thi nhiệm vụ, đồng thời tặng các phần quà thiết yếu cho lực lượng liên ngành tại điểm chốt.

Đây là những phần quà nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm đồng đội, đồng chí của tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh nhằm  góp phần cổ vũ, động viên các lực lượng tiếp tục đồng lòng, nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị