Về việc thay đổi hình thức tiếp công dân

Đăng vào 15/05/2021
Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp và khó lường trên cả nước nói chung và địa bàn tỉnh Bắc Ninh nói riêng.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 có hiệu quả, Công an tỉnh Bắc Ninh tạm dừng việc tiếp công dân tại trụ sở Công an tỉnh (địa chỉ: Số 14, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh), kể từ ngày 17/5/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Đề nghị công dân có nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Bắc Ninh, gửi đơn qua đường bưu điện để được xem xét, giải quyết theo quy định. Trong đơn, ngoài ghi địa chỉ thường trú, công dân cần ghi số điện thoại để được liên hệ khi cần thiết.

Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo đến các cơ quan, đơn vị và nhân dân được biết, thực hiện./.

Công an tỉnh Bắc Ninh