Bộ Công an quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật

Đăng vào 14/05/2021
Sáng 13/5, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội khóa 14 thông qua tại Kỳ họp thứ 10 và 11 có liên quan đến công tác Công an. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Thượng tướng Lê Quý Vương, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh tầm quan trọng của các văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội Khóa 14 thông qua tại 2 kỳ họp thứ 10 và 11, trong đó có 8 luật và 1 nghị quyết liên quan đến công tác công an như Luật cư trú; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật phòng, chống ma túy,…

Đây là các đạo luật rất quan trọng do Bộ Công an chủ trì, dề xuất xây dựng hoặc có liên quan trực tiếp đến công tác công an, nhiều đạo luật, nghị quyết mang tính đột phá, tạo cơ sở pháp lý để các lực lượng trong CAND thực hiện tốt nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh con người, trật tự, an toàn xã hội, tham gia xây dựng Chính phủ điện tử, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Trong 1 ngày diễn ra Hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện một số dơn vị của Bộ Công an trình bày những nội dung cơ bản của các Luật như : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Luật Phòng chống ma túy; Luật Cư trú; cùng với đó là các nội dung có liên quan đến định hướng ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Cư trú năm 2020;  vấn đề quản lý cư trú nói chung, quản lý cư trú đối với người nước ngoài tại Việt Nam nói riêng trong bối cảnh hiện nay.  

Phòng Công tác đảng và công tác chính trị