Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ tiếp xúc cử tri tại tỉnh Bắc Ninh

Đăng vào 13/05/2021
Hôm nay (13/5), Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng các ứng viên ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 đã có buổi tiếp xúc cử tri tại thị xã Từ Sơn và huyện Tiên Du. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, truyền trực tiếp từ điểm cầu hội trường UBND thị xã Từ Sơn và hội trường UBND huyện Tiên Du đến điểm cầu các xã, phường, thị trấn.

Trung tướng Trần Quốc Tỏ ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 2, gồm thị xã Từ Sơn, huyện Tiên Du và huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh.

Tại hội nghị, đồng chí Trung tướng Trần Quốc Tỏ khẳng định, nếu được cử tri Bắc Ninh tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, đây là vinh dự lớn song cũng là trách nhiệm nặng nề trước yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển đất nước nói chung và tỉnh Bắc Ninh nói riêng cũng như nguyện vọng, mong muốn của cử tri Bắc Ninh trong công tác đảm bảo an sinh xã hội.

Theo đó, chương trình hành động được đồng chí Thứ trưởng thông qua gồm 4 nội dung: Thực hiện tốt quyền hạn của người đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, tích cực tham gia các hoạt động góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực Nhà nước, nhất là trong thực hiện chức năng lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, của địa phương; thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, kịp thời phản ánh với TW hoặc kiến nghị với các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền giải quyết, đáp ứng sự mong đợi và kỳ vọng của nhân dân; tích cực quan tâm, tìm hiểu đến những cơ hội, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, thực sự là cầu nối giữa địa phương với các cơ quan TW và các địa phương lân cận về định hướng phát triển mang tầm chiến lược, đồng thời tích cực quan tâm, tìm hiểu  đến những khó khăn, vướng mắc trong cơ chế, chính sách đã và đang thực hiện trên địa bàn tỉnh; giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức tác phong lối sống vì nhân dân phục vụ.

Với mục tiêu cụ thể được đề ra và kinh nghiệm của bản thân, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo mọi điều kiện, giúp đỡ của nhân dân, cử tri trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Theo chương trình dự kiến, vào ngày 14/5, Trung tướng Trần Quốc Tỏ và các ứng cử viên ĐBQH thuộc đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục chương trình Hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại huyện Yên Phong.

Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị