Bộ Công an tổ chức hội nghị tập huấn văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực PCCC&CNCH bằng hình thức trực tuyến

Đăng vào 23/04/2021
Sáng 23/4, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực PCCC&CNCH. Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo.

Tại hội nghị, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH trình bày những nội dung cơ bản của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC. Trong đó, trọng tâm vào những điểm mới nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác PCCC như: quy định rõ trách nhiệm của UBND cấp xã trong công tác kiểm tra an toàn về PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh và cơ sở thuộc phạm vi quản lý; trách nhiệm trong công tác phối hợp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Bộ Công an và các Bộ, ban, ngành… để xây dựng nội dung, thời lượng, quy định về việc lồng ghép kiến thức, kỹ năng về PCCC&CNCH vào chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông, hoạt động ngoại khóa; các thủ tục hành chính về PCCC; trách nhiệm trong công tác PCCC của chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình, hộ gia đình sinh sống kết hợp sản xuất, kinh doanh; các trường hợp bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động do không đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC...

Bên cạnh đó, lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC&CNCH cũng phổ biến một số nội dung về các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC và Nghị định số136/2020/NĐ-CP; hướng dẫn, trả lời khó khăn, vước mắc của Công an các địa phương trong quá trình triển khai Nghị định và các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, PCCC&CNCH là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, cấp ủy chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương cần chủ động nghiên cứu, nghiêm túc quán triệt các nội dung văn bản mới để triển khai thực hiện hiệu quả, phù hợp với thực tiễn; đồng thời, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC&CNCH; xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện công tác PCCC.

Phòng Công tác đảng và công tác chính trị