Triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn

Đăng vào 16/04/2021
Ngày 15/4, Bộ Công an tổ chức hội nghị triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn theo hình thức trực tuyến. Đồng chí Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự chỉ đạo, cùng dự có đồng chí Nguyễn Đình Hoàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn trên toàn quốc; hướng dẫn của Bộ Công an về huy động lực lượng, phương tiện và tài sản để xử lý các tình huống cháy, sự cố, tai nạn có quy mô lớn, diễn biến phức tạp khi vượt quá khả năng ứng phó của lực lượng, phương tiện thuộc phạm vi quản lý. Đồng thời phát động đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở để kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về công tác PCCC và CNCH. Rà soát, xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực PCCC và CNCH; phối hợp đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan đến công tác PCCC; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng các phương án PCCC, CNCH lớn, cần huy động nhiều lực lượng, phương tiện liên ngành, liên vùng, liên địa phương, liên tuyến tham gia. Đẩy mạnh các công tác nghiệp vụ chuyên ngành của lực lượng Cảnh sát PCCC; áp dụng công nghệ khoa học kỹ thuật trong phòng ngừa, cảnh báo sớm…

Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Bắc Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng đề nghị lực lượng Công an tỉnh, các ngành chức năng tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về PCCC; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật PCCC tới cơ sở, doanh nghiệp và người dân; Chủ động nắm tình hình, quan tâm xử lý tốt PCCC tại chỗ. Ngay sau hội nghị, sớm triển khai kế hoạch tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, từ đó góp phần làm tốt công tác PCCC, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội chung của tỉnh.

Phòng Công tác đảng và công tác chính trị