Thị xã Từ Sơn triển khai Nghị định 136 của chính phủ và bàn giao danh sách cơ sở do UBND phường quản lý về PCCC

Đăng vào 09/04/2021
Ngày 9/4, UBND Thị xã Từ Sơn tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ và bàn giao danh sách cơ sở do UBND phường quản lý về PCCC trên địa bàn thị xã. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hoàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh, đồng chí Nguyễn Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND Thị xã.

Tại hội nghị, các đại biểu là lãnh đạo các phường trên địa bàn thị xã Từ Sơn đã được quán triệt những điểm mới  trong Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ như: Quy định đầy đủ, chi tiết các thủ tục hành chính về PCCC; bổ sung một số loại hình cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC; quy định danh mục cơ sở do UBND cấp xã quản lý…  Đồng thời tổ chức kí bàn giao danh sách cơ sở do UBND cấp phường quản lý trên địa bàn thị xã Từ Sơn.

Việc triển khai Nghị định 136 của Chính phủ và bàn giao cơ sở thuộc danh mục do UBND phường quản lý sẽ nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về PCCC và cứu nạn, cứu hộ, đảm bảo phù hợp với mô hình, tổ chức bộ máy mới của Bộ Công an; phân cấp tối đa việc quản lý cho cấp cơ sở để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp trong công tác PCCC.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hoàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Nguyễn Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thị xã nhấn mạnh, trong thời gian tới cần tiếp tục tổ chức quán triệt Nghị định 136 đến người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước về PCCC; ưu tiên, đầu tư kinh phí, đảm bảo cho hoạt động PCCC và CNCH trên địa bàn; Công an thị xã tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, kiểm tra, hướng dẫn và xử lý các vi phạm về PCCC; tăng cường xây dựng phòng trào toàn dân PCCC trên địa bàn; rà soát, củng cố, xây dựng phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại các khu dân cư; tổ chức diễn tập để ứng phó kịp thời khi có sự cố xảy ra./.

Phòng Công tác đảng và công tác chính trị