Hội nghị giao ban trực tuyến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong CAND quý I năm 2021

Đăng vào 09/04/2021
Sáng ngày 8/4, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong CAND quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2021. Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo. Tại điểm cầu Công an tỉnh, đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì.

Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng quý I năm 2021 của Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương nêu rõ: Trong quý I, Cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; kịp thời ban hành nghị quyết, chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa và năm 2021; ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, quy định, quy chế, quy trình phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan UBKT các cấp; tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát và chỉ đạo UBKT cấp  ủy cùng cấp tham mưu cấp ủy giải quyết đơn thư tố cáo, xem xét thi hành kỷ luật đảng theo quy định. UBKT các cấp thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định của điều lệ Đảng, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giám sát, thi hành kỷ luật đảng...Cùng với đó, đưa ra 5 nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2021.

Trong quý I/2021, Đảng ủy Công an tỉnh Bắc Ninh đã chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, XDLL; tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm nghiêm túc, đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục theo quy định của Đảng. Qua đó đã góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực lãnh đạo, quản lý của cấp ủy đơn vị; đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức rèn luyện, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành ghi nhận, biểu dương sự cố gắng và những kết quả mà cấp ủy, Uỷ ban kiểm tra các cấp đạt được thời gian qua, đồng thời yêu cầu Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Công an Trung ương và Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ các cấp tập trung vào một số vấn đề trọng tâm: Tiếp tục duy trì, phối hợp và thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Công an Trung ương với Uỷ ban kiểm tra các tỉnh ủy, thành ủy cũng như đối với các cơ quan có liên quan như thanh tra, tổ chức cán bộ trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; triển khai, xây dựng chương trình hành động, chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc chấp hành thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị