Công khai kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm theo chuyên đề "Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn" trên địa bàn huyện Lương Tài

Đăng vào 06/04/2021
Thực hiện Kế hoach số 90/KH-BCA-C08 ngày 08/3/2021 của Bộ Công an và Kế hoạch số 606/KH-CAT (PV01-PC08) ngày 12/3/2021 của Giám đốc Công an Tỉnh Bắc Ninh về việc tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm của người điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn. Công an huyện Lương Tài xây dựng kế hoạch cụ thể như sau:

1. Đơn vị làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm: Đội Cảnh sát giao thông trật tự.

2. Tuyến đường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm: Tuyến đường ĐH 3 thuộc địa phận xã An Thịnh, Tỉnh lộ 280,281,284,285, tuyến đê hữu sông Thái Bình, các tuyến nội thị Thị Trấn Thứa.

3. Loại phương tiện, hành vi vi phạm tiến hành kiểm soát, xử lý:

Loại phương tiện: Các phương tiện giao thông cơ giới tham gia giao thông trên các tuyến tiến hành Tuần tra kiểm soát.

Hành vi vi phạm: Người điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, và các hành vi vi phạm khác.

4. Thời gian thực hiện kế hoạch: Từ ngày 15/03/2021 đến ngày 31/12/2021.

Công an huyện Lương Tài