Triển khai nghị định 136 của chính phủ và bàn giao danh sách cơ sở do UBND xã, thị trấn quản lý về PCCC trên địa bàn huyện Thuận Thành

Đăng vào 05/04/2021
Ngày 2/4, Công an huyện Thuận Thành tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ và bàn giao danh sách cơ sở do UBND xã, thị trấn quản lý về PCCC trên địa bàn huyện Thuận Thành.

Tại hội nghị, các đại biểu là lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thuận Thành và cán bộ chủ chốt của Công an huyện đã được thông tin về Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật PCCC; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC; các thông tư của Bộ Công an về công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ.

Cùng với đó Công an huyện đã tổ chức kí bàn giao danh sách cơ sở do UBND xã, thị trấn quản lý về PCCC trên địa bàn huyện Thuận Thành.

Việc bàn giao cơ sở thuộc danh mục do UBND cấp xã, thị trấn quản lý sẽ nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về PCCC và cứu nạn, cứu hộ; phân cấp rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác này, qua đó góp phần phòng ngừa không để xảy ra các vụ cháy nổ gây thiệt hại về người và tài sản trên địa bàn./.

Một số hình ảnh tại buổi bàn giao :

 

Phòng Công tác đảng và công tác chính trị