Công khai kế hoạch chuyên đề tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm theo chuyên đề chở hàng quá tải trọng quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên địa bàn huyện Yên Phong

Đăng vào 05/04/2021
Ngày 31/3/2021, Công an huyện Yên Phong ban hành Kế hoạch số 394/KH-CAH về tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm theo chuyên đề chở hàng quá tải trọng quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên địa bàn huyện Yên Phong. Nội dung thông báo công khai gồm:

1. Đơn vị làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm: Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện Yên Phong.

2. Tuyến đường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm: Các tuyến đường tỉnh, đường huyện, đường đô thị, đường giao thông nông thôn (Đường TL 295, 286, 277; 198, KCN Yên Phong, tuyến đường đê, trung tâm huyện…..)

3. Loại phương tiện, hành vi vi phạm tiến hành kiểm soát, xử lý:

Loại phương tiện tập trung kiểm tra xử lý: Xe ô tô tải, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc…..

Hành vi vi phạm cần tập trung kiểm tra, kiểm soát, xử lý: Chở hàng vượt quá tải trọng cho phép tham gia giao thông được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe; quá tải trọng cầu, đường; quá khổ giới hạn của xe, cầu đường mà không có giấy phép lưu hành do cơ quan có thẩm quyền cấp; xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng, tự ý cải tạo, thay đổi kích thước thành, thùng xe. Chủ xe có hành vi vi phạm: Giao hoặc để cho người làm công, người đại diện điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm nêu trên (được quy định tại Điều 30 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt).

4. Thời gian thực hiện kế hoạch: Từ ngày 01/4/2021 đến ngày 31/12/2021./.

Công an huyện Yên Phong