Phòng Cảnh sát giao thông: Công khai nội dung kế hoạch chuyên đề tuần tra, kiểm soát và xử lý xe chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ

Ngày 24/03/2021 Giám đốc Công an tỉnh ban hành Kế hoạch số 722/KH-CAT(PV01-PC08) về việc tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm theo chuyên đề chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ. Phòng Cảnh sát giao thông đã xây dựng Kế hoạch số 536/KH-PC08, ngày 26/3/2021 để triển khai thực hiện. Nội dung thông báo công khai, gồm:

1. Đơn vị làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm: Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 01, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 02.

2. Tuyến đường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm: Các tuyến giao thông đường bộ trong toàn tỉnh; trọng tâm xử lý trên các tuyến  Quốc lộ 1A, Quốc lộ 18 cũ, mới, Quốc lộ 17, 38, tỉnh lộ, huyện lộ, các tuyến đường đê…

3. Loại phương tiện, hành vi vi phạm tiến hành kiểm soát, xử lý: 

 Loại phương tiện: Xe ô tô tải, xe ô tô đầu kéo kéo sơ-mi rơ-móoc, xe ô tô đầu kéo kéo rơ-móoc.

 Hành vi vi phạm: Chở hàng vượt quá tải trọng cho phép tham giao thông được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kĩ thuật và bảo vệ môi trường của xe, quá tải trọng cầu, đường; quá khổ giới hạn của xe, cầu đường mà không có giấy phép lưu hành do cơ quan có thẩm quyền cấp; tự ý cải tạo, thay đổi kích thước thành, thùng xe; xe ô tô vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng vi phạm các quy định khi tham gia giao thông.

4. Thời gian thực hiện kế hoạch: Từ ngày 01/04/2021 đến ngày 31/12/2021.

Phòng Cảnh sát giao thông
Bình luận
Các trường có dấu (*) là bắt buộc
Họ và tên (*)
Email (*)
Nội dung (*)