Công an huyện Quế Võ: Công khai nội dung kế hoạch tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ

Đăng vào 31/03/2021
Ngày 25/03/2021 Công an huyện Quế Võ ban hành Kế hoạch số 731/KH-CAQV về tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ. Nội dung thông báo công khai, gồm:

1. Đơn vị làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm: Đội Cảnh sát giao thông trật tự - cơ động

2.Tuyến đường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm: : Tỉnh lộ 279; Tuyến đê tả sông Đuống, sông Cầu thuộc địa bàn huyện Quế Võ; Các tuyến đường liên xã, thị trấn, đường nội huyện, địa bàn Khu công nghiệp Quế Võ I,II,III, TT.Phố Mới, Bồng Lai, Đại Xuân, Đức Long...

3. Loại phương tiện, hành vi vi phạm tiến hành kiểm soát, xử lý

 Loại phương tiện: xe ô tô tải, máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo,…

 Hành vi vi phạm: Người điều khiển xe ô tô tải chở hàng quá trọng tải thiết kế của xe, quá trọng tải, quá khổ giới hạn của cầu, đường mà không có giấy phép lưu hành do cơ quan có thẩm quyền cấp; xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; tự ý thay đổi kích thước thùng chở hàng; xe chở cát sỏi, vật liệu xây dựng không che đậy hoặc có che đậy nhưng vẫn để rơi vãi. Chủ xe có hành vi vi phạm: Giao hoặc để cho người làm công, người đại diện điều khiển phương tiện thực hiện hành vi ở điểm 2.1 nêu trên được quy định tại Điều 30 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 31/12/2019 của Chính phủ và các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật

4. Thời gian thực hiện kế hoạch: Từ ngày 01/04/2021 đến ngày 31/12/2021.

Công an huyện Quế Võ