Công khai kế hoạch chuyên đề tuần tra kiểm soát và xử lý người điều khiển xe trên đường vi phạm về ma túy, nồng độ cồn

Đăng vào 30/03/2021
Ngày 14/03/2021, Công an huyện Thuận Thành ban hành Kế hoạch số 47/KH-CATT về tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm của người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, nồng độ cồn. Nội dung thông báo công khai, gồm:

1. Đơn vị làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm: Đội Cảnh sát giao thông - trật tự.

2. Tuyến đường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm: TL280, 281, 283, KCN Thuận Thành 2, KCN Thuận Thành 3; tuyến đê Đại Hà thuộc địa bàn huyện Thuận Thành, các tuyến liên huyện, liên xã thuộc địa bàn huyện.

3. Loại phương tiện, hành vi vi phạm tiến hành kiểm soát, xử lý”

Loại phương tiện: xe ô tô, máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo; xe mô tô, xe gắn máy; người đi bộ và các phương tiện giao thông khác.

Hành vi vi phạm: Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn và các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật

4. Thời gian thực hiện kế hoạch: Từ ngày 15/03/2021 đến ngày 31/12/2021.

Công an huyện Thuận Thành