Phòng Cảnh sát giao thông: Công khai Kế hoạch chuyên đề tuần tra kiểm soát và xử lý người điều khiển xe trên đường vi phạm về ma túy, nồng độ cồn

Ngày 12/3/2021 Giám đốc Công an tỉnh ban hành Kế hoạch số 606/KH-CAT(PV01-PC08) về Chuyên đề tuần tra, kiểm soát và xử lý người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn. Nội dung cụ thể như sau:

1. Đơn vị làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm: Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 01, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 02.

 2. Tuyến đường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm: Các tuyến giao thông đường bộ trong toàn tỉnh; trọng tâm xử lý trên các tuyến đường Quốc lộ 1A, Quốc lộ 18 cũ, mới, Quốc lộ 38, Quốc lộ 17...

3. Loại phương tiện, hành vi vi phạm tiến hành kiểm soát, xử lý:

- Loại phương tiện: xe mô tô, ô tô tải, xe ô tô con, ô tô khách, xe đầu kéo kéo sơ-mi rơ-móoc, xe ô tô đầu kéo kéo rơ-móoc, xe container;

- Hành vi vi phạm: Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn và các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật.

- Thời gian thực hiện kế hoạch: Từ ngày 15/3/2021 đến ngày 31/12/2021.

Phòng Cảnh sát giao thông
Bình luận
Các trường có dấu (*) là bắt buộc
Họ và tên (*)
Email (*)
Nội dung (*)