Giao ban trực tuyến Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD Bộ Công an với Công an 10 tỉnh, thành phố

Đăng vào 01/03/2021
Ngày 1/3, Ban chỉ đạo xây dựng Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp, và Quản lý căn cước công dân, Bộ Công an tổ chức giao ban trực tuyến với Công an 10 tỉnh, thành phố trọng điểm trong đó có tỉnh Bắc Ninh. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc giao ban. Tại điểm cầu Bắc Ninh, Đại tá Phạm Thế Tùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì.

Tại buổi giao ban, lãnh đạo Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ Công an báo cáo tóm tắt việc thực hiện 2 Dự án tại 10 tỉnh, thành phố, trọng tâm là công tác cấp CCCD. Dưới sự chủ trì của đồng chí Bộ trưởng, đại diện Công an các đơn vị, địa phương đã thảo luận đánh giá kết quả, thuận lợi và khó khăn triển khai các giải pháp tập trung đẩy mạnh công tác cấp CCCD đáp ứng tiến độ đề ra.

Phát biểu tại buổi giao ban, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu, các đơn vị thành viên Ban chỉ đạo căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao trang cấp đầy đủ các điều kiện, phương tiện đảm bảo để thực hiện hai dự án, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc của các địa phương; kết hợp triển khai các biện pháp nghiệp vụ với việc thực hiện “chiến dịch” cấp CCCD và thu thập dữ liệu dân cư; cần tăng cường công tác tuyên truyền để các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân hiểu rõ, ủng hộ quá trình thực hiện. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và chế độ, chính sách cho CBCS tham gia chiến dịch; Cơ quan Thường trực Cục Cảnh sát QLHC về TTXH chủ trì phối hợp với Văn phòng Bộ theo dõi chặt chẽ quá trình thực hiện, tham mưu lãnh đạo Bộ tổ chức kiểm tra, đôn đốc thực hiện tại địa bàn cơ sở, định kỳ hàng ngày có báo cáo kết quả cấp CCCD tại 10 địa phương và toàn quốc.

Tại điểm cầu Bắc Ninh, Đại tá Phạm Thế Tùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm mà đồng chí Bộ trưởng đã chỉ đạo, các đơn vị, địa phương nhanh chóng triển khai thực hiện, đạt tiến độ đề ra; giao Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh tập hợp những kiến nghị, đề xuất của các địa phương trong quá trình thực hiện để báo cáo Bộ, đồng thời nghiên cứu, vận dụng những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả của các địa phương khác để áp dụng trong thực tiễn; hàng tuần tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc để việc triển khai thực hiện 02 dự án đạt hiệu quả và tiến độ đề ra./.

Phòng Công tác đảng và công tác chính trị