Hướng dẫn thủ tục Đăng ký xe theo Thông tư 58/2020/TT-BCA

Đăng vào 25/02/2021
Công an tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn công dân thực hiện thủ tục hành chính "Cấp đổi biển số xe ô tô kinh doanh vận tải sang biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen" và thủ tục "Sang tên xe đối với trường hợp xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người":

       1. Hướng dẫn thủ tục về cấp đổi biển số xe ô tô kinh doanh vận tải sang biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen:

Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/06/2020 của BCA quy định tại khoản 2, Điều 11: “... xe hoạt động kinh doanh vận tải đã được đăng ký cấp biển số nền màu trắng, chữ và số màu đen đổi sang biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen”.

Thời gian đổi biển số nền màu vàng từ ngày 01/8/2020 đến hết ngày 31/12/2021.

Thủ tục đổi lại biển số nền màu vàng như sau:

- Giấy khai đăng ký xe theo mẫu số 01 ban hành kèm theo thông tư số 58/2020/TT-BCA (đối với chủ phương tiện là cá nhân, hộ kinh doanh).

- Công văn kèm theo danh sách xe đề nghị đổi biển số đối với chủ phương tiện là doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải đề nghị đổi biển số cho nhiều phương tiện cùng một lúc.

- Xuất trình giấy tờ của chủ xe theo Điều 9, Thông tư số 58/2020/TT-BCA như: Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc Sổ hộ khẩu...

- Chủ xe không phải mang xe đến cơ quan đăng ký xe để kiểm tra, không phải chà số máy, số khung; không phải nộp lại biển số cũ khi chưa nhận được biển số mới.

       2. Hướng dẫn thủ tục sang tên xe đối với trường hợp xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người:

Nhằm tạo điều kiện cho người dân sang tên, chuyển quyền sở hữu đối với các trường hợp mua bán qua nhiều người, không có chứng từ chuyển nhượng theo quy định, Thông tư 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ Công an quy định tại Điều 19 về giải quyết đăng ký sang tên xe đối với trường hợp xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người như sau:

* Thủ tục, hồ sơ sang tên: Người đang sử dụng xe đến cơ quan quản lý hồ sơ đăng ký xe để làm thủ tục sang tên, xuất trình giấy tờ theo quy định tại Điều 9 Thông tư này, ghi rõ quá trình mua bán, giao nhận xe hợp pháp, cam kết về ngồn gốc xuất xứ của xe và nộp giấy tờ sau:

- Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định tại khoản 3, điều 6 Thông tư này;

- Giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng (nếu có).

* Thủ tục, hồ sơ đăng ký sang tên: Người đang sử dụng xe liên hệ với cơ quan đăng ký xe nới cư trú: Xuất trình giấy tờ theo quy định tại Điều 9 Thông tư này và nộp giấy tờ sau:

- Giấy khai đăng ký xe ( theo mẫu số 01);

- Chứng từ lệ phí trước bạ theo quy định;

- Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe (đối với trường hợp khác tỉnh và mô tô khác điểm đăng ký xe).

* Trách nhiệm của người đang sử dụng xe:

- Trực tiếp đến cơ quan đăng ký xe làm thủ tục sang tên;

- Kê khai cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về nguồn gốc xuất xứ của xe, quá trình mua bán, giao nhận xe;

- Kê khai và nộp lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật.

Thời gian áp dụng Điều 19, Thông tư 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ Công an quy định về giải quyết đăng ký sang tên xe đối với trường hợp xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người đến hết ngày 31/12/2021.

Phòng Cảnh sát Giao thông