Cấp Căn cước công dân cho Thường vụ huyện, xã và CBCS Công an huyện Quế Võ

Đăng vào 06/02/2021
Từ ngày 1-4/2/2021, Công an huyện Quế Võ đã tổ chức thu nhận thông tin, cấp căn cước công dân có gắn chíp điện tử (bao gồm: thực hiện thu nhận hồ sơ, lấy thông tin công dân trong dữ liệu quốc gia dân cư, thu nhận vân tay, chụp ảnh và đẩy dữ liệu về Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư) cho hơn 200 trường hợp là các đồng chí lãnh đạo Thường vụ huyện, xã và CBCS Công an huyện.

Từ nay đến ngày 9/2, Công an huyện sẽ tiếp tục bố trí địa điểm tổ chức thu nhận thông tin cấp CCCD lưu động tại 21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Để công tác cấp CCCD đảm bảo thuận tiện cho người dân và tổ công tác, trước đó Công an các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền thông báo thời gian, địa điểm, thành phần, chương trình và số thứ tự cho công dân. Việc cấp CCCD có ý nghĩa quan trọng, góp phần cải cách hành chính phục vụ nhân dân, nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về ANTT, phục vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn.

Phòng Công tác đảng và công tác chính trị