Khối thi đua số 4 ký giao ước thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" năm 2021

Đăng vào 03/02/2021
Ngày 01/02/2021, Khối thi đua số 4 Công an tỉnh ký giao ước thực hiện phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2021. Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Huệ - Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Với khẩu hiệu hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, các đơn vị trong Khối thi đua số 4 thống nhất nội dung ký giao ước thực hiện phong trào thi đua "Vì an Tổ quốc": triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của của Đảng ủy Công an tỉnh; tích cực tham mưu Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trên từng lĩnh vực công tác; làm tốt công tác nắm tình hình, triển khai đồng bộ  các biện pháp công tác, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2016; chủ động phòng ngừa, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phấn đấu 100% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh, 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; đổi mới hình thức, biện pháp thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc 2021.

Trên tinh thần nhất trí cao, các đơn vị trong khối đã ký giao ước thi đua với quyết tâm tạo sự chuyển biến rõ nét trong phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021.

Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị