Khối An ninh ký giao ước thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2021

Đăng vào 03/02/2021
Ngày 29/1/2021, Khối thi đua An ninh, Công an tỉnh đã ký giao ước thực hiện phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2021. Dự và chỉ đạo có đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Hưng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Năm 2021, với khẩu hiệu hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, các đơn vị trong Khối An ninh tiếp tục bám sát Nghị quyết của Đảng ủy và chương trình công tác năm 2021 của Công an tỉnh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác, gắn việc thực hiện phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" với phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy", Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống nguy cơ "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; làm tốt công tác quản lý Nhà nước, nắm tình hình trên các lĩnh vực an ninh chính trị nội bộ, an ninh xã hội, an ninh đối ngoại, công tác quản lý người nước ngoài... Đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, tuyến, lĩnh vực.

Trước sự chứng kiến của lãnh đạo Công an tỉnh và đại diện cơ quan thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Công an tỉnh, các đơn vị trong Khối An ninh đã tiến hành ký kết giao ước thi đua phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021.

Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị