Hội nghị trực tuyến tổng kết Nghị quyết Liên tịch giữa Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Bộ Công an

Đăng vào 07/01/2021
Sáng ngày 06/1/2021, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Bộ Công an đã tổ chức hội nghị tổng kết Nghị quyết Liên tịch số 01/TW về "Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội" giai đoạn 2017 - 2020. Đồng chủ trì tại điểm cầu Hà Nội có đồng chí Trung tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Hà Thị Nga - Bí thư Đảng đoàn TW, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hoàn- Phó Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Hằng - Phó Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Trong giai đoạn 2017 - 2020, lãnh đạo hai ngành đã phối hợp chỉ đạo Công an và Hội liên hiệp phụ nữ các cấp thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn, kế hoạch thực hiện Nghị quyết, có vận dụng sáng tạo, cụ thể hóa, phù hợp với tình hình thực tiễn, góp phần chủ động trong công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa bàn dân cư. Đã phát huy vai trò, đóng góp của các cấp hội và hội viên phụ nữ trong công tác phòng ngừa tội phạm, tuyên truyền giáo dục, phổ biến pháp luật, giúp đỡ người hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng. Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận về kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2017 - 2020, những vấn đề cần đặt ra trong thời gian tới, trong đó tập trung vào việc tạo bước chuyển viến mới trong việc giáo dục đạo đức, lối sống cho các đối tượng phụ nữ có nguy cơ mắc bệnh xã hội, nữ phạm nhân, nữ trại viên; giúp đỡ phụ nữ hoàn lương hòa nhập cộng đồng; giáo dục kỹ năng phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội cho hội viên phụ nữ và gia đình.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công An đánh giá cao kết quả lực lượng Công an và Hội liên hiệp phụ nữ các cấp đã được trong việc thực hiện Nghị quyết, đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới, hai ngành cần tiếp tục duy trì và củng cố mối quan hệ hiệp đồng; phối hợp phát hiện, xử lý, giải quyết có hiệu quả các vụ việc, vấn đề nóng liên quan đến xâm phạm quyền lợi, nhân phẩm phụ nữ, trẻ em; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục và nhân rộng các mô hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; duy trì và phát huy phong trào cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực tham gia tố giác, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong thời gian tới.

Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị