Hội nghị giao ban giữa Bộ Công an - Bộ Quốc phòng trong thực hiện NĐ số 03/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính Phủ

Đăng vào 06/01/2021
Sáng ngày 5/1/2021, tại Hà Nội, Bộ Công an - Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị giao ban giữa hai bộ trong thực hiện NĐ số 03/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính Phủ. Đồng chủ trì tại điểm cầu Hà Nội có Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Ngô Tân Thượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm 2020, lực lượng Công an, Quân đội các cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính phủ; phối hợp tham mưu với Đảng, Nhà nước kịp thời xử lý các tình huống phức tạp về quốc phòng, an ninh, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng của đất nước và đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và kiềm chế gia tăng hoạt động của các loại tội phạm; phát huy vai trò xung kích, nòng cốt trên các mặt trận phòng, chống dịch covid-19 và phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Qua đó, góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tích cực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước. Kết quả phối hợp giữa hai lực lượng đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Hội nghị cũng đã đưa ra 9 nhiệm vụ trọng tâm và thảo luận phương hướng phối hợp nhiệm vụ giữa 2 lực lượng trong năm 2021.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên TW Đảng, thứ trưởng Bộ Công an;Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, trong thời gian tới hai lực lượng cần: tăng cường hơn nữa trong công tác phối hợp hành động, chủ động xây dựng các kế hoạch, quy tắc, quy trình công tác; tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 46/CT/TW của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm ANTT trong tình hình mới”; phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện các nhiệm vụ lớn 2021 như bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội Đảng lần thứ XIII của Đảng, trước mắt là bảo đảm an ninh, an toàn tết Tân Sửu 2021; tăng cường trao đổi phối hợp trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển đảo, biên giới quốc gia; phối hợp chặt chẽ trong nhiệm vụ phòng, chống tội phạm không để bị động, bất ngờ; nâng cao công tác dân vận, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân.…

Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị