Tập huấn Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành

Đăng vào 11/12/2020
Ngày 10.12, Công an tỉnh tổ chức Tập huấn Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. Dự chỉ đạo có Đại tá Nguyễn Hữu Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Các cán bộ tham dự buổi tập huấn đã được quán triệt một số nội dung trọng tâm nhất của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và văn bản hướng dẫn thi hành; hướng dẫn cụ thể việc áp dụng các Danh mục bí mật nhà nước. Đồng thời giải đáp những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước tại các cơ quan, đơn vị.

Qua buổi tập huấn nhằm nâng cao kiến thức về bảo vệ bí mật Nhà nước trong các cơ quan, đơn vị tạo sự chuyển biến trong nhận thức về tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật Nhà nước. Đồng thời bổ sung kiến thức và kỹ năng thực hiện đúng quy định về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; chấn chỉnh những sơ hở thiếu sót, khắc phục những tồn tại hạn chế để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác bảo vệ bí mật Nhà nước.

Phòng Công tác đảng và công tác chính trị