Khối Cảnh sát QLHC và Hồ sơ tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc" năm 2020

Đăng vào 24/11/2020
Hôm nay (24/11), khối Cảnh sát Quản lý hành chính và Hồ sơ tổ chức tổng kết phong trào thi đua “Vì ANTQ” năm 2020. Dự, chỉ đạo có đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hoàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Năm 2020, các đơn vị trong khối Cảnh sát Quản lý hành chính và Hồ sơ đã triển khai, thực hiện nghiêm túc phong trào thi đua “Vì ANTQ” năm 2020; chủ động tham mưu Giám đốc Công an tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả trên các mặt công tác. Lãnh đạo các đơn vị gương mẫu, phát huy vai trò của người đứng đầu, nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện hiệu quả theo chương trình, kế hoạch đề ra. CBCS chấp hành đường lối của Đảng, chủ trương, chính sách, pháp luật Nhà nước, các quy định của ngành Công an và địa phương, tích cực vận động nhân dân tham gia tố giác tội phạm. Với những thành tích đã đạt được trong thực hiện phong trào thi đua “Vì ANTQ” năm 2020 các đơn vị trong khối đã được tặng thưởng 21 bằng khen và 99 giấy khen.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Đình Hoàn - Phó Giám đốc Công an tỉnh biểu dương những thành tích, kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua của các đơn vị khối Cảnh sát QLHC và Hồ sơ, đồng thời yêu cầu quá trình bình xét thi đua thẳng thắn, khách quan, đánh giá đúng thực chất. Thời gian tới, các đơn vị cần tập trung thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ công tác trọng tâm, đề ra các nội dung thi đua sát thực tế; tăng cường phối hợp, trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện phong trào thi đua, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị