Khối Trực thuộc- Xây dựng lực lượng tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”

Đăng vào 20/11/2020
Ngày 20/11, Khối trực thuộc – Xây dựng lực lượng Công an tỉnh đã tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Hưng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Trong năm qua, Khối trực thuộc – Xây dựng lực lượng đã bám sát Nghị quyết, kế hoạch, chỉ đạo của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; xác định tiêu chí thi đua phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị được giao và điều kiện thực tế từng đơn vị; gắn với thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và các đợt thi đua gắn với các ngày lễ lớn của dân tộc… Qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi, nâng cao ý thức tổ chức, tham mưu thực hiện hiệu quả các mặt công tác. Trên từng lĩnh vực công tác, lãnh đạo các đơn vị đã phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu; CBCS nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Hữu Hưng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh biểu dương những thành tích, kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua của các đơn vị khối Trực thuộc – Xây dựng lực lượng. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới, các đơn vị cần tập trung quán triệt thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ công tác trọng tâm, đề ra các nội dung thi đua cụ thể, sát với thực tế; tăng cường phối hợp, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình thực hiện phong trào thi đua; quá trình bình xét thi đua thẳng thắn, khách quan, đánh giá đúng thực chất để phong trào thi đua là động lực giúp các đơn vị phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị