Hiệu quả hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”

Đăng vào 18/11/2020
Cụ thể hóa các cuộc vận động, phong trào thi đua do Bộ Công an phát động, những năm qua, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các địa phương tổ chức, duy trì hiệu quả hội nghị “ Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” tạo sự lan tỏa, được quần chúng nhân dân đồng tình, ủng hộ. Những ý kiến thẳng thắn, những nguyện vọng chính đáng của người dân đóng góp cho công tác đảm bảo ANTT đã được lực lượng Công an tiếp thu với tinh thần cầu thị và trách nhiệm cao. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin, sự ủng hộ của nhân dân với lực lượng Công an tỉnh.

Quán triệt và nắm vững quan điểm đổi mới của Đảng, của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, những năm qua, Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh đã thường xuyên tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng, lấy xây dựng bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng làm mục tiêu hàng đầu để giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ, đảng viên. Trong đó, trọng tâm là đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Để thực hiện hiệu quả hội nghị, Công an các địa phương đã tập trung tuyên truyền, vận động đông đảo người dân đến tham dự và phát biểu ý kiến, đóng góp trên các lĩnh vực bảo vệ ANTT, xây dựng lực lượng Công an từ xã đến tỉnh. Đến nay, 8/8 Công an các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức thành công Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” năm 2020 với tổng số hơn 1.500 đại biểu, gần 200 lượt ý kiến đóng góp.

Các ý kiến đóng góp của nhân dân đã thẳng thắn trao đổi, thảo luận về tình hình công tác đảm bảo an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm; công tác quản lý hành chính về TTXH; phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Bên cạnh đó, người dân cũng mạnh dạn phát huy quyền làm chủ trong việc tham gia đóng góp ý kiến xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Những ý kiến, đóng góp của người dân dù thẳng thắn phê bình hay khen ngợi đều thể hiện được sự đoàn kết, gắn bó quân dân với tinh thần xây dựng lực lượng Công an từ huyện đến cơ sở ngày càng vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình hiện nay. Trên cơ sở đó, Công an các huyện, thị xã, thành phố đã nghiêm túc lắng nghe, lĩnh hội đầy đủ các ý kiến đóng góp của nhân dân đồng thời cũng đã nêu lên những khó khăn và giải đáp những vướng mắc, kiến nghị của người dân một cách thấu tình đạt lý để người dân hiểu, thông cảm, sẻ chia và tiếp tục giúp đỡ lực lượng Công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thành công của hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” được thể hiện ở việc quy tụ các tổ chức đảng cơ sở, tổ chức quần chúng, cơ quan, đơn vị, chính quyền đồng hành cùng với lực lượng công an các cấp, là sự thống nhất về nhận thức, hành động cùng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Kết quả sau khi tổ chức hội nghị là sự ghi nhận, đánh giá cao của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành và đông đảo nhân dân về sự nỗ lực, quyết tâm của lực lượng Công an tỉnh trong công tác đảm bảo ANTT.

Những hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” như thế này được tổ chức thường xuyên, không chỉ để tiếp nhận, chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng nhân dân. Mà đây cũng là dịp để lực lượng Công an đánh giá lại hiệu quả công tác đảm bảo ANTT, thẳng thắn nhìn nhận những thiếu sót, hạn chế để tiếp tục nỗ lực, cố gắng hoàn thiện mình. Trách nhiệm với công việc, thước đo cuối cùng, cũng chính là sự hài lòng, tin tưởng, sự đồng thuận của nhân dân đối với lực lượng Công an.

Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị