Tổng kết công tác xác định chỉ số cải cách hành chính, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức trong Công an tỉnh Bắc Ninh năm 2020

Đăng vào 13/11/2020
Sáng nay (13/11/2020), Công an tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xác định chỉ số cải cách hành chính, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức trong công an tỉnh Bắc Ninh năm 2020. Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Huệ, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã công bố kết quả xác định Chỉ số CCHC năm 2020, Công an tỉnh Bắc Ninh đứng ở vị trí 26/63 tỉnh, thành; kết quả đã thể hiện những nỗ lực của lực lượng Công an trong công tác CCHC, kiểm soát thủ tục hành chính; chỉ số CCHC trung bình của Công an các đơn vị, địa phương ở mức cao (91,84%).

Với công tác đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân năm 2020. Mức độ hài lòng chung về sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính của Công an tỉnh Bắc Ninh ở mức 95,43%. Kết quả nêu trên cho thấy, mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của ngành Công an đã cơ bản đáp ứng được mục tiêu đề ra. Điều đó cho thấy quyết tâm của Công an tỉnh, Công an các đơn vị, địa phương trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2020 đạt được các mục tiêu, yêu cầu đề ra, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính được nâng lên rõ rệt.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị, địa phương đã trao đổi kinh nghiệm và tập trung thảo luận giải pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức cũng như trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong triển khai thực hiện.

 Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Huệ, Phó Giám đốc Công an tỉnh, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Công an các đơn vị, địa phương đạt được trong công tác cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong CAND năm 2020. Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức của các cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong Công an Bắc Ninh, đặc biệt là các lĩnh vực, nội dung được người dân, tổ chức đánh giá chưa cao hay mong muốn được cải thiện nhiều hơn; tích cực thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời, khách quan về kết quả cải cách hành chính nói chung, kết quả đo lường chỉ số hài lòng đến người dân, tổ chức. 

Tại hội nghị, Giám đốc Công an tỉnh đã tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế nhân dịp kỷ niệm 45 năm thành lập lực lượng pháp chế.

Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị