Hội nghị thông báo nội dung, kết quả Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII

Đăng vào 16/10/2020
Ngày 16/10/2020, Bộ Công an tổ chức Hội nghị thông báo nhanh nội dung, kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII và Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho đội ngũ lãnh đạo chủ chốt, báo cáo viên trong CAND theo hình thức trực tuyến trong toàn lực lượng.Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Đại tá Phạm Thế Tùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương đã thông báo nhanh nội dung, kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII. Sau 03 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an TW lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng, tổng hợp ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ Công an TW dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, Ban Tổ chức Trung ương, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thông báo nhanh nội dung, kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Để Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an TW đi vào cuộc sống, Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Công an đơn vị, địa phương phổ biến, quán triệt đến đảng viên, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị nội dung hội nghị. Đồng thời, tổ chức quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Công an Trung ương; tổ chức tổng kết phong trào thi đua đặc biệt “Phát huy truyền thống 75 năm vẻ vang, nâng cao bản lĩnh, tính nhân văn, lập công dâng Bác, vì nước quên thân, vì dân phục vụ” trong toàn lực lượng CAND. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 19/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị 04-CT/BCA, ngày 19/5/2018 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”…

Kết thúc hội nghị, đồng chí Đại tá Phạm Thế Tùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Công an các đơn vị địa phương khấn trương phổ biến, quán triệt đến đảng viên, CBCS của đơn vị về nội dung hội nghị. Đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiếp tục kiềm chế phạm pháp hình sự và tai nạn giao thông; rà soát và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu công tác trong năm 2020; tiếp tục tăng cường đảm bảo ANTT, tiến tới bảo vệ Đại hội lần thứ XIII của Đảng; thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương và điều lệnh CAND.

Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị