Ra mắt mô hình “Tổ tự quản đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn tài sản công ty" tại công ty Nutreco

Đăng vào 15/10/2020
Ngày 13/10/2020, Phòng An ninh kinh tế, Phòng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc phối hợp với Công ty TNHH Nutreco (KCN Đại Đồng, Hoàn Sơn - Tiên Du) ra mắt mô hình "Tổ tự quản đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn tài sản công ty".

“Tổ tự quản đảm bảo ANTT và an toàn tài sản công ty” gồm 17 công nhân viên thuộc Công ty TNHH Nutreco có nhiệm vụ tuyên truyền hướng dẫn thành viên trong công ty nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, các quy ước, quy định về ANTT; vận động người thân, gia đình, đồng nghiệp không phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội. Trong quá trình công tác, nếu phát hiện các trường hợp vi phạm ANTT, các thành viên phải kịp thời thông báo ngay cho cơ các cơ quan chức năng, Công an cơ sở để tổ chức triển khai lực lượng, kịp thời xử lý các vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Thông qua mô hình nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên, người lao động trong công ty tích cực tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc", góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trong công ty.

Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị