Hướng dẫn nghiệp vụ công tác PCCC và CNCH trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước về PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh

Đăng vào 15/10/2020
Sáng ngày 13/10/2020, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh tổ chức hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ công tác PCCC và CNCH trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước về PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, cán bộ, chiến sỹ làm công tác PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh được giảng viên trường Đại học PCCC hướng dẫn các văn bản pháp luật liên quan đến công tác kiểm tra an toàn PCCC; công tác nghiệp vụ cơ bản trong lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH. Cùng với đó, Phòng cảnh sát PCCC và CNCH cũng hướng dẫn Công an cấp huyện trong công tác lập hồ sơ vụ cháy; quy chế phối hợp trong công tác chữa cháy và CNCH; đồng thời giải đáp thắc mắc, kiến nghị của Công an các đơn vị, địa phương.

Hội nghị góp phần nâng cao ý thức chấp hành các quy định pháp luật về PCCC và CNCH cho cán bộ, chiến sỹ; trang bị kiến thức về pháp luật, nghiệp vụ trong công tác PCCC, góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh.

Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị