Thông báo công khai nội dung kế hoạch chuyên đề tuần tra, kiểm soát và xử lý xe quá trọng tải lưu thông trên địa bàn tỉnh

Đăng vào 22/09/2020
Ngày 11/9/2020 Giám đốc Công an tỉnh ban hành Kế hoạch số 1905/KH-CAT(PV01-PC08) về Chuyên đề tuần tra, kiểm soát và xử lý xe quá trọng tải lưu thông trên địa bàn tỉnh. Nội dung thông báo công khai, gồm:

1. Đơn vị làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm: Đội Cảnh sát giao thông đường bộ.

2. Tuyến đường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm: Các tuyến giao thông đường bộ trong toàn tỉnh; trọng tâm xử lý trên các tuyến đường Quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, các tuyến đường đê...

3. Loại phương tiện, hành vi vi phạm tiến hành kiểm soát, xử lý:

Loại phương tiện: xe ô tô tải, xe ô tô đầu kéo kéo sơ-mi rơ-móoc, xe ô tô đầu kéo kéo rơ-móoc;

Hành vi vi phạm: Chở hàng vượt trọng tải cho phép tham gia giao thông được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe.

Thời gian thực hiện kế hoạch: Từ ngày 15/9/2020 đến khi có kế hoạch mới.

Phòng Cảnh sát Giao thông