Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 khóa 3/2020

Đăng vào 16/09/2020
Ngày 16/9, Công an tỉnh đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 cho 100 CBCS Công an tỉnh. Dự lễ khai giảng có Đại tá Nguyễn Hữu Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 khóa 3 năm 2020, các học viên sẽ được học tập 5 chuyên đề: những nội dung cơ bản về Luật Giáo dục QPAN và các văn bản liên quan; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý nhà nước về an ninh trật tự; chiến lược “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” đối với cách mạng Việt Nam trong tình hình mới; những vấn đề cơ bản về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới... Cuối khóa, các học viên sẽ viết bài báo cáo thực tế để đánh giá kết quả học tập và được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành lớp bồi dưỡng.

Phát biểu tại buổi lễ khai giảng Đại tá Nguyễn Hữu Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các học viên tham gia lớp học cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức học tập, nắm vững và vận dụng những kiến thức đã được truyền đạt vào thực tiễn công tác, chiến đấu, góp phần đảm bảo ANCT, TTATXH trên địa bàn.

Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị